ตำแหน่งที่ตั้ง

336 Park Street, New Town , Hobart, ออสเตรเลีย